• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: "Zakup nowoczesnych maszyn do produkcji trybun szansą na umocnienie pozycji Spółki BEST SPORT PRO na krajowym rynku branżowym"

Beneficjent: BEST SPORT PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 5, 34-400 Żywiec
Wartość projektu: 1.836.100,00; wartość dofinansowania: 749.490,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: "Wzrost konkurencyjności BEST SPORT PRO Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej linii produkcyjnej"

Beneficjent: BEST SPORT PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 5, 34-400 Żywiec
Wartość projektu: 1.895.587,20; wartość dofinansowania: 749.999,96

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości